Chính sách bảo mật

thoi bao cong nghe logo

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://thoibaocongnghe.com.

Nhận xét

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cùng địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi được phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Phương tiện

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên các hình ảnh chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa để lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong các cookie. Những cookie này cho tiện ích của bạn để bạn không cần phải điền thông tin của mình lại khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập vài cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Các cookie đăng nhập sẽ tồn tại trong hai ngày, và các cookie tùy chọn màn hình sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me”, đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong hai tuần.

bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và chỉ đơn giản là chỉ thị ID bài đăng của bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.) Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách tương tự như nếu khách truy cập đã truy cập vào trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các công cụ theo dõi của bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ vĩnh viễn. Điều này giúp chúng tôi có thể nhận ra và phê duyệt các bình luận theo sau một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những quyền bạn có đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận được tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Tuy nhiên, điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi bắt buộc phải giữ lại cho mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi mà dữ liệu của bạn được gửi đến

Các bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.